Silicon Competence Centre (SiCC)

Het Silicon Competence Centre (SiCC) is een samenwerkingsproject tussen de PV industrie en de Nederlandse PV kennisinstellingen waaronder ECN. Het project is een onderdeel van het TKI programma.

De doelstelling van het SiCC is om:

  • de kristallijn silicium PV onderzoek infrastructuur in Nederland te versterken;
  • de ontwikkelingen op dit gebied te versnellen door open toegang tot de infrastructuur en door het valideren van de resultaten
  • de internationale kennispositie die Nederland heeft op het gebied van PV te verbeteren en
  • de economische positie van de Nederlandse PV industrie te versterken

Het SiCC realiseert dit door kennis, kunde en apparatuur van de aangesloten partners te integreren tot een volledige en open onderzoekslijn. De lijn beslaat de gehele waardeketen van silicium wafer tot zonnecel en van module tot systeem in het veld.

Bent u bent geïnteresseerd in het onderzoek of deelname in het Silicon Competence Centre? Neemt u dan contact met ons op.  

Laatste nieuws

Doe mee met een praktijktest

21 januari 2016 – Solar Electricity Development organiseert namens de SiCC partners een praktijktest van de nieuwste ...